Staatsinrichting

Volgens de grondwet van 1990 is Kroatië een uniforme, ondeelbare, democratische en sociale staat met volledige soevereiniteit. Staatshoofd is de president, die rechtstreeks voor vijf jaar wordt gekozen. Hij bepaalt de buitenlandse politiek en is opperbevelhebber der strijdkrachten. De minister-president en de andere leden van het kabinet op diens voorstel worden door hem benoemd en ontslagen. Hij kan in bepaalde gevallen de noodtoestand uitroepen. Hij is geen verantwoording verschuldigd aan het parlement. De wetgevende macht berust bij de Sabor, een tweekamerparlement, dat bestaat uit een Huis van Afgevaardigden, waarvan de (in 1995 127) leden deels direct, deels via vertegenwoordigende verkiezingen voor vier jaar worden gekozen, en een Hogerhuis met 68 indirect gekozen leden. Kiesrecht is er voor allen vanaf 18 jaar. Er is een kiesdrempel van 5%.