Taxi

Het taxivervoer is hetzelfde geregeld als in Nederland, alleen zijn de prijzen lager, dit heeft voor een groot gedeelte te maken met de lagere brandstofprijzen.